Онлайн Заказ - Împrumut.md

Сумма кредита

10000 леев

Срок кредита

12 месяцев

Сумма кредита

50000 леев

Срок кредита

12 месяцев

Сумма кредита

5000 леев

Срок кредита

2 месяцa

Сумма кредита

3000 евро

Срок кредита

12 месяцев

DAE: 0%

CTC: 0%

CLC: 0%

În conformitate cu prevederile Legii Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, O.C.N. ”MSA Credit” S.R.L., cod fiscal : 1018600049319, cu sediul înregistrat pe, str. Mitropolit Varlaam 63/23, mun. Chișinău, care desfășoară activități de creditare nebancară în conformitate cu prevederile Legii Nr. 1 din 16.03.2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară, va prelucra datele cu caracter personal în scopul contactării dumneavoastră și determinării tipului de credit solicitat, doar pe perioada atingerii scopului determinat.

Necompletarea datelor din cîmpurile obligatorii ale formularului de mai sus duce la imposibilitatea contactării dumneavoastră.

În conformitate cu prevederile art. art. 12-18 al Legii privind protecția datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011, subiectul de date cu caracter personal dispune de dreptul de informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opoziție al subiectului datelor cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de acces la justiție.

În scopul exercitării drepturilor prevăzute de Legea menționată anterior, sunteți în drept să Vă adresați cu o cerere scrisă către O.C.N. ”MSA Credit” S.R.L., str. Mitropolit Varlaam 63/23