022-85-71-17 069-77-92-77

Produse de creditare

Credit «Standard»

 1. Suma creditului: 3000 - 30000 MDL.
 2. Termenul de creditare: 2-36 luni.
 3. Scopul creditului: de consum pentru persoane fizice.
 4. Modul de eliberare a creditului: prin transfer la contul bancar al împrumutatului, în ziua semnării contractului de împrumut (credit).
 5. Modul de achitare a creditului: în tranşe lunare egale (dobânda se calculează în raport cu soldul rămas al creditului).
 6. Garanții: venit lunar stabil confirmat documentar, fidejusori, bun imobil, alte garanții după necesitate, la solicitarea creditorului.
 7. Comision unic pentru examinarea documentelor: 5% din suma creditului, dar nu mai puțin de 100 MDL (în perioada de promoție poate fi anulată) se achită de către împrumutat înaintea eliberării creditului.
 8. Rata dobânzii: 6-19% lunar la soldul rămas al creditului, în funcţie de istoria creditară, suma și termenul de acordare a creditului. Valoarea exactă a dobânzii va fi indicată în cererea pentru acordarea creditului.
 9. Cerinţe obligatorii pentru împrumutat și/sau fidejusor – să fie cetăţeni ai Republicii Moldova având:
  • venit lunar stabil: necesar să depășească cheltuielile lunare, dar de minim 1 650 MDL;
  • surse de venit: salariu, transferuri bănești, pensie, chirie, agricultură, dividende, profit etc. (să prezinte documente confirmative a veniturilor lunare stabile);
  • vârstă: 19-62 ani;
  • vechime la actualul domiciliu: peste 6 luni;
  • vechime în muncă la actualul angajator: mai mare de 18 luni.
 10. Documente necesare pentru obţinerea creditului:
  • сerere pentru acordarea creditului (se completează direct pe site, fie prin telefon sau la oficiul companiei), cu consimţământul explicit pentru verificarea datelor cu caracter personal;
  • originalul buletinului de identitate (prezentarea fișei de însoțire este obligatorie pentru buletinele de identitate de tip vechi- seria A);
  • documentul care confirmă venitul lunar stabil sau adeverința de salariu conform modelului.
 11. Documente suplimentare care facilitează decizia comitetului creditar:
  • scrisoare de recomandare;
  • copia carnetului de muncă;
  • extrasul din cont (cont salarial, de depozit), ș.a.

Credit «Asigurat»

 1. Suma creditului: 30 000 – 70 000 MDL.
 2. Termenul de creditare: 2 – 36 luni.
 3. Scopul creditului: pentru necesități familiale.
 4. Modul de eliberare a creditului: prin transfer la contul bancar al împrumutatului în ziua în care acesta va prezenta documente care confirmă înregistrarea ipotecii:
  • cerere de înregistrare și bonul de plată la ÎS «Cadastru»;
  • contract de ipotecă autentificat notarial și înregistrat la ÎS «Cadastru»;
  • extras din Registrul Bunurilor Imobile de la ÎS «Cadastru».
 5. Modul de achitare a creditului: în tranşe lunare egale (dobânda se calculează în raport cu soldul rămas al împrumutului).
 6. Comision unic pentru examinarea documentelor: 5% din suma creditului (în perioada de promoție poate fi anulată) se achită de către împrumutat înaintea eliberării împrumutului.
 7. Rata dobânzii: 6-10% lunar la soldul creditului.
 8. Cerințe obligatorii pentru împrumutat – să fie cetățean al Republicii Moldova având:
  • venit lunar stabil mai mare decât suma tranșei lunare;
  • surse de venit: salariu, pensie, chirie etc. (să prezinte documente confirmative);
  • vârstă: 19-62 ani;
  • vechime în muncă la actualul angajator: mai mare de 18 luni.
 9. Documente necesare pentru obținerea creditului: сerere pentru acordarea împrumutului (se completează direct pe site, fie prin telefon sau la oficiul companiei), cu consimţământul explicit pentru verificarea datelor cu caracter personal:
  • consimțământul cu privire la verificarea datelor cu caracter personal;
  • originalul buletinului de identitate (prezentarea fișei de însoțire este obligatorie pentru buletinele de identitate de tip vechi- seria A);
  • documentul care confirmă venitul lunar stabil sau adeverința de salariu conform modelului;
  • extras din Registrul Bunurilor Imobile de la ÎS «Cadastru»;
  • document care confirma dreptul de proprietate asupra bunului imobil;
  • extras de la Serviciul Fiscal de Stat;
  • evaluarea bunului imobil;
  • acordul coproprietarilor pentru ipotecarea bunului imobil (sau contract de fidejusiune).
 10. Documente suplimentare care facilitează decizia comitetului creditar:
  • scrisoare de recomandare;
  • copia carnetului de muncă;
  • extras din cont (cont salarial, de depozit), ș.a.

Credit «Autogaj»

 1. Suma creditului: 5000 - 50000 MDL.
 2. Termenul de creditare: 2-36 luni.
 3. Scopul creditului: de consum pentru persoane fizice.

În scopul evaluării posibilității acordării creditului, compania de microfinanțare poate să solicite informații / documente suplimentare. În cazul în care se refuză prezentarea datelor necesare, cererea dvs. de credit va fi analizată cu date incomplete și există o probabilitate mare ca răspunsul să fie negativ.

Condițiile de creditare pot fi supuse unor schimbări. Linia produselor de credit este revizuită regulat de către specialiștii noștri.de la
pina la
Eu dau consimțămîntul cu privire la verificarea datelor cu caracter personal