Completați formularul

Opțiuni de împrumut

Date personale

Informaţii financiare

Informaţii despre locul de muncă


Adresa

Adresa vizei de reședință
Adresa domiciliului actual

Contacte

Documente


Informaţia privind drepturile subiecţilor datelor cu caracter personal conform prevederilor art. 12 din Legea nr. 133 din 08.07.2011

Datele cu caracter personal prezentate de către Dvs. se prelucrează în scopul procesării solicitării Dvs., ca potențialului client, iar în cazul obținerii împrumutului solicitat, în scopul monitorizării restituirii împrumutului obținut.

Datele cu caracter personal prezentate de către Dvs. se păstrează la compania ÎM «MSA Finance» S.R.L. și se utilizează numai în scopurile prevăzute de consimțămîntul semnat de către Dvs. la depunerea cererii de eliberare a împrumutului.

Vă comunicăm că Dvs.:

  • în baza art. 13 al Legii privind protecția datelor cu caracter personal aveți dreptul de acces la datele Dvs. personale, prelucrate de compania noastră.
  • în baza art. 14 al Legii privind protecția datelor cu caracter personal aveți dreptul la intervenție la datele Dvs. personale, prelucrate de către compania noastră.
  • în baza art. 16 al Legii privind protecția datelor cu caracter personal aveți dreptul la opoziție la datele Dvs. personale, prelucrate de către compania noastră.
  • în baza art. 5 al Legii privind protecția datelor cu carecter personal Consimţămîntul subiectului datelor cu caracter personal nu este cerut în cazurile în care prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care subiectul datelor cu caracter personal este parte sau pentru luarea unor măsuri înaintea încheierii contractului, la cererea acestuia.

Vă menționăm că răspunsurile la întrebările verbale ale colaboratorului companiei noastre sunt absolut benevole. Prin refuzul de a răspunde la întrebările adresate Dvs., ca solicitant, conștientizați că compania noastră nu va putea analiza multiaspectual solicitarea Dvs. de finanțare, din care cauza se reduce probabilitatea obținerii împrumutului solicitat.

Vă asigurăm că datele Dvs. personale se colectează de la Dvs. direct sau din sursele publice.

Vă informăm că datele Dvs. personale se păstrează la compania noastră timp de 5 ani dupa finisarea raporturilor juridice între Dvs. și compania noastră.


CONSIMTAMÂNTUL

Eu subsemnatul îmi exprim direct și necondiționat acordul ca datele mele personale să fie prelucrate de către Î.M. “MSA Finance” S.R.L., IDNO 1009600041526, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 202, în scopul verificării veridicității informației din documentele prezentate de către mine, și anume: IDNP; numele, prenumele, patronimicul; sexul; data și locul nașterii; imaginea grafică (fotografia); situația familială; datele din certificatul de înmatriculare; situația economică și financiară; datele privind bunurile mobile și imobile deținute; datele bancare; semnătura; numărul de telefon/fax; numărul de telefon mobil; adresa de domiciliu/reședință; adresa de e-mail; profesia și locul de muncă. Declar pe propria răspundere, că toate informațiile furnizate în acest formular, precum și documentele anexate sunt complete, exacte și corecte.

Prezentul consimțămînt cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal este acordat la etapa înaintării cererii de acordare a împrumutului, este valabil în decurs de o lună de la data semnării, iar în caz de încheiere a contractului, pentru toată perioada de executare a contractului pînă la achitarea completă a datoriei, dobînzilor și a altor plăți calculate pentru utilizarea împrumutului. În acest sens ofer dreptul Î.M. “MSA Finance” S.R.L. să verifice datele mele personale prin orice deținător al sistemelor informaționale.

În cazul propunerii spre cesiune / cesiunii datoriei mele la o companie terță, îmi confirm acordul pentru prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către aceasta pînă la achitarea completă a datoriei, dobînzilor și a altor plăți calculate pentru utilizarea împrumutului.

În cazul transmiterii datoriei mele în lucrul unei companii de colectare a datoriilor, la fel îmi confirm acordul pentru prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către acestea pînă la achitarea completă a datoriei, dobînzilor și a altor plăți calculate pentru utilizarea împrumutului.

Înțeleg că Î.M. “MSA Finance” S.R.L. poate refuza cererea respectivă fără a fi obligată de a da explicații privind motivul refuzului.

Confirm că am făcut cunoștință cu informaţia prevăzută în art.12 alin.(1) și art.5 alin.(5) din Legea nr. 133 din 08.07.2011 „Privind protecţia datelor cu caracter personal”. Prezentul consimţământ este valabil pe o perioadă nelimitată.

Informaţii standard privind creditul pentru consumatori
(informația precontractuală)


1. Numele/denumirea şi datele de contact ale creditorului/intermediarului de credit
Creditor
Adresă
Nr. telefon
Adresa de e-mail
Nr. fax
Adresa web
Î.M. «MSA Finance» S.R.L.
mun. Chișinău, or. Chișinău, str. București, 67
022-85-71-17
info@imprumut.md
022-85-71-71
www.imprumut.md
2. Descrierea principalelor caracteristici ale produsului de creditare
Tipul de credit De consum
Valoarea totală a creditului 10000.00 lei
Condiţiile care reglementează tragerea creditului Aveți de trecut 4 pași simpli pentru a obține banii:
  1. Completați formularul on-line, ne telefonați, sau ne vizitați pentru a perfecta cererea de împrumut.
  2. În câteva ore primiți decizia comitetului de creditare
  3. Ne vizitați la oficiu pentru a semna actele necesare. Este obligatoriu să vă prezentați cu buletinul de identitate și certificatul de salariu.
  4. Vizitați oficiul bancar pentru a ridica banii.
Durata contractului de credit 12 luni
Ratele şi, dacă este cazul, ordinea în care acestea vor fi alocate Va trebui să achitați următoarele:
Sold creditAchitare creditAchitarea dobAchitat total
1 10000.00559.02700.001259.02
2 9440.98598.15660.871259.02
3 8842.83640.02619.001259.02
4 8202.81684.82574.201259.02
5 7517.99732.76526.261259.02
6 6785.23784.05474.971259.02
7 6001.18838.94420.081259.02
8 5162.24897.66361.361259.02
9 4264.58960.50298.521259.02
103304.081027.73231.291259.02
112276.351099.68159.341259.02
121176.671176.6782.371259.04
Total 10000.00 5108.26 15108.26
Suma totală pe care va trebui să o achitaţi Pentru un împrumut de 10000.00 lei pe termen de 12 luni, urmează să se achite:
10000.00 lei – împrumutul oferit;
5108.26 lei – costul împrumutului.
Garanţii necesare Fidejusiune —

3. Costurile creditului
Rata dobânzii aferente creditului sau, dacă este cazul, diferite rate ale dobânzii care se aplică contractului de credit 7% lunar
rata dobânzii este fixă
Dobânda anuală efectivă (DAE) Dobânda anuală efectivă (DAE) se calculează după formula următoare

unde:
X este DAE;
m este numărul ultimei trageri;
k este numărul unei trageri, astfel 1 ≤ k ≤ m,
Ck este valoarea tragerii k;
tk este intervalul, exprimat în ani şi fracţiuni de an, dintre data primei trageri şi data fiecărei trageri ulterioare, astfel tl = 0,
este numărul ultimei rambursări sau plăţi;
l este numărul unei rambursări sau plăţi;
Dl este cuantumul unei rambursări sau plăţi;
sk este intervalul, exprimat în ani şi fracţiuni de an, dintre data primei trageri şi data fiecărei rambursări sau plăţi următoare.

DAE pentru împrumutul de 10000.00 lei pe termen de 12 luni constituie 125%
Costuri aferente Împrumutătorul percepe un comision pentru examinarea documentelor în mărime de 0%. Alte comisioane nu sunt percepute de Împrumutător.
Costuri în caz de întârziere la plată Se va percepe o penalitate, stabilită conform art. 625-630 din Codul Civil şi prezentului Contract, în mărime de 0,5% (jumătate de procent) din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere a plății, aplicată la suma datorată pentru toată perioada de întârziere. Penalitatea se calculează până la data achitării integrale a sumei datorate. La fel, Împrumutătorul va avea dreptul să solicite, iar Împrumutatul va avea obligația de a plăti dobândă de întârziere stabilită în art. 619 al Codului Civil.
4. Alte aspecte juridice importante
Dreptul de revocare Dvs. aveți dreptul la revocarea contractului în conformitate cu prevederile art. 749 al CC RM și art. 10, 18 a Legii nr. 202 din 12.07.2013
Rambursare anticipată Dvs. aveți dreptul la rambursarea anticipată a împrumutului.
Dacă este cazul:
Creditorul are dreptul la compensaţie în caz de rambursare anticipată
În cazul rambursării anticipate, achitați un comision de rambursare anticipată în mărime de:

1% din valoarea împrumutului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi rezilierea convenită a contractului de împrumut este mai mare de un an;

0,5% din valoarea împrumutului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi data convenită pentru rezilierea contractului de credit nu este mai mare de un an.

Consultarea unei baze de date Dvs. aveți dreptul să fiți informat gratuit, în conformitate cu art. 9 alin. (2), asupra rezultatului consultării bazei de date realizate pentru analizarea solicitării Dvs.
Dreptul la un proiect de contract de credit Dvs. aveți dreptul să primiți gratuit modelul contractului de împrumut.